Gắn kết giữa hoạt động xây lắp công trình, tư vấn, thiết kế, đầu tư và kinh doanh bất động sản. Sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng là lĩnh vực trọng tâm trong các lĩnh vực hoạt động của Chitchareune. Các sản phẩm sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng của Chitchareune được sản xuất trên thiết bị dây chuyền công nghệ hiện đại và mang tính cạnh tranh cao trên thị trường…
Xem giới thiệu

 

16/10/2012
 
 
Xuất nhập khẩu   Sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ và dân dụng  

 

 
 
Xuất nhập khẩu   Sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ và dân dụng  

 

 

Tỷ giá

EXIMBANK

 

Tỷ giá

EXIMBANK

 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CHITCHAREUNE
   Địa chỉ: Tầng 7 - Toà nhà Thatluang Plaza - Quận Saysettha - Viêng Chăn - Lào

Điện thoại: 00.856.555.15920 - 02095.5555.68  Fax: 00.856.21.264750
                        www.chitchareune.com - info@chitchareune.com

Thiết kế bởi  Tin Học - Công báo

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CHITCHAREUNE
   Địa chỉ: Tầng 7 - Toà nhà Thatluang Plaza - Quận Saysettha - Viêng Chăn - Lào

Điện thoại: 00.856.555.15920 - 02095.5555.68  Fax: 00.856.21.264750
                        www.chitchareune.com - info@chitchareune.com

Thiết kế bởi  Tin Học - Công báo