CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

Hòa bình – Độc lập – Dân chủ - Thống nhất – Thịnh vượng

 
 
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

                           Số:   15/TTg-CP

Thủ đô Viên Chăn, ngày 15 tháng 5 năm 2016

 

 

Chỉ thị

Về việc tăng cường nghiêm ngặt

 quản lý và kiểm tra việc khai thác, vận chuyển và kinh doanh gỗ

------

 

Kính gửi: Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các Bộ ngành,

                            Đô trưởng thủ đô Viêng Chăn và các Tỉnh trưởng.

 

 

-         Căn cứ Luật Chính phủ (bản sửa đổi bổ sung) số 69/QH ngày 15 tháng 12 năm 2015;

-         Căn cứ Luật Lâm nghiệp số 06/QH, ngày 24 tháng 12 năm 2007;

-         Căn cứ kết quả cuộc họp Thủ tướng, Phó Thủ tướng ngày 05 tháng 5 năm 2016,

          Nhằm đề cao, tăng cường trách nhiệm thực thi, quản lý lâm nghiệp, kinh doanh gỗ, khai thác gỗ, chế biến gỗ và mua-bán gỗ của Chính phủ nghiêm ngặt đúng theo quy định của pháp luật, và để ngăn chặn, giải quyết triệt để các hiện tượng tiêu cực trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Các Bộ ngành liên quan và Chính quyền địa phương các cấp đề cao, tăng cường nhiệm vụ thực thi, quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với việc quản lý lâm nghiệp, khai thác gỗ, vận chuyển gỗ và kinh doanh gỗ.

2. Dừng xuất khẩu gỗ tròn, gỗ xẻ, gỗ tấm, gốc cây hoặc dễ cây, thân cây, cành cây, u gỗ, cây sống hoặc cây để trang trí được khai thác từ rừng tự nhiên xuất ra nước ngoài đối với tất cả các trường hợp kể cả các trường hợp Chính phủ đã phê chuẩn từ trước nhưng chưa thực hiện; gỗ phải chế biến thành thành phẩm theo tiêu chuẩn qui định của Bộ Công Thương (Quyết định số 2005/ ngày 28/9/2015) mới được cấp phép xuất khẩu.

3. Nghiêm cấm nhập khẩu gỗ, lâm sản trái pháp luật từ nước ngoài về để tái xuất sang nước thứ ba.

4. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 31/TTgCP ngày 05 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng khai thác gỗ tại khu vực rừng sản xuất và tiếp tục xây dựng qui hoạch khu vực rừng sản xuất báo cáo trình Chính phủ xem xét.

4.1.  Đối với khai thác gỗ nằm trong khu vực xây dựng hạ tầng: như tuyến đường mới, khu vực xây dựng thủy điện, khu vực ngập lụt, khu vực khai khoáng và khu vực khác, phải khảo sát, lên danh mục kiểm đếm, tính toán chi tiết số lượng khối gỗ cụ thể và trình Chính phủ xem xét, đưa vào báo cáo tổng thể kế hoạch khai thác gỗ của năm rồi trình lên Quốc hội xem xét, quyết định.

4.2. Trường hợp đã cho phép khai thác phải quản lý, kiểm tra việc cắt gỗ nghiêm ngặt theo số lượng, khối lượng và khu vực cho phép. Trong trường hợp khai thác, cắt gỗ quá số lượng hoặc khai thác, cắt gỗ ngoài khu vực cho phép phải dừng ngay và xử phạt vi phạm hành chính, khởi tố theo pháp luật.

4.3. Nghiêm cấm cấp phép cho Nhà đầu tư phát triển dự án hoặc đơn vị thi công thầu xây dựng về hạ tầng khai thác gỗ. Chính phủ trực tiếp chịu trách nhiệm trong việc khai thác và bán gỗ. Nghiêm cấm dùng gỗ để thanh toán dự án phát triển hạ tầng hoặc dùng gỗ đổi lấy dự án.

5. Đối với khu vực phát triển dự án hạ tầng, khu vực khai khoáng và diện tích cho canh tác mà Chính phủ chưa phê chuẩn thì tuyệt đối nghiêm cấm tiến hành khảo sát và khai thác gỗ.

6. Chấm dứt việc xin và cấp phép thu gom gỗ cành ngọn, gỗ tròn ngắn, cây gỗ chết và không được phép lấy gỗ để giải quyết chính sách đối với bất cứ trường hợp nào.

7. Giao Bộ Nông lâm nghiệp làm đầu mối phối hợp với các ngành liên quan và các địa phương kiểm tra, thu thập thông tin chi tiết về số lượng, khối lượng và nghĩa vụ ngân sách chưa nộp tại bãi 2 đối với những gỗ đã được Chính phủ cấp phép khai thác trong thời gian vừa qua để báo cáo Chính phủ xem xét việc giao cho cơ quan liên quan mở thầu bán cho Hiệp hội chế biến gỗ quốc gia, Hiệp hội nội thất Lào hay một đơn vị kinh doanh nào khác, để chế biến thành thành phẩm bán trong nước hoặc xuất khẩu.

7.1. Đối với số gỗ đã khai thác quá giới hạn cấp phép của Chính phủ, yêu cầu thu lại cho Chính phủ và tiến hành khởi tố điều tra.

7.2. Đối với gỗ khai thác không được cấp phép, trái pháp luật và gỗ vẫn ở bãi 1 thì không được phép thu gom hoặc tập kết nữa vì đây là sở hở để lợi dụng khai thác trộm gỗ.

8. Đối với khai thác gỗ làm năng lượng (như: gỗ làm củi, gỗ làm than), gỗ làm hàng rào, gỗ làm cột chống đỡ cho phép chỉ lấy tại vườn thuộc quản lý của nhân dân và rừng thuộc chính quyền bản giao cho nhân dân thông qua việc giao đất, giao rừng hoặc lấy tại khu vực xây dựng hạ tầng mà Chính phủ đã cho phép, đã khảo sát cụ thể và đã đưa vào báo cáo kế hoạch khai thác gỗ hàng năm.

9. Giao Bộ Nông lâm phối hợp với Chính quyền cấp địa phương nghiên cứu và khuyến khích đầu tư vào khai thác gỗ, vận dụng thế mạnh Chính phủ và người tham gia để tổ chức khai thác, thành lập đội khai thác hoạt động chuyên nghiệp, thường xuyên, có kinh nghiệm giữa khai thác và bảo vệ, tu bổ rừng dưới sự quản lý chính quyền địa phương.

10. Giao Bộ Công Thương làm đầu mối, phối hợp với các Bộ ngành liên quan và địa phương sớm hoàn thành việc cải tổ các nhà máy chế biến gỗ, đồng thời chỉ đạo Hiệp hội chế biến gỗ quốc gia, Hiệp hội nội thất Lào kiện toàn quy định, chức năng, nhiệm vụ và hoạt động nhằm thực hiện chính sách khuyến khích chế biến gỗ trong nước, gia tăng giá trị và chất lượng sản phẩm đáp ứng  nhu cầu của thị trường trong nước và nước ngoài.

11. Giao Bộ Nông lâm chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và các ngành liên quan kiểm tra dọc tuyến biên giới. Theo báo cáo kiểm tra, nếu có các vi phạm về khai thác gỗ trộm, địa điểm khai thác gỗ, tuyến đường vận chuyển gỗ, bãi gỗ, nhà máy cưa xẻ, xưởng chế biến gỗ, các xưởng nội thất, các kho chứa gỗ, các nhà máy sử dụng gỗ làm năng lượng và các cơ sở khác… thì tiến hành điều tra để có biện pháp về dân sự và hình sự. Trong trường hợp nghiêm trọng, lập hồ sơ khởi tố gửi tòa án để xét xử, đồng thời tiến hành kiểm tra việc nhập khẩu, mua bán, tích trữ, và việc sử dụng các thiết bị, máy móc và phương tiện khai thác khi chưa được các cơ quan liên quan cho phép, nếu phát hiện che dấu để sử dụng thì tịch thu và tiến hành khởi tố đối với người vi phạm.

12. Giao Bộ Nông lâm nghiệp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương và Bộ Tài Chính kiện toàn tổ công tác và cán bộ chuyên trách về quản lý rừng và kinh doanh gỗ tại Trung ương và địa phương của mình để phối hợp đồng bộ, thực thi nhiệm vụ nghiêm ngặt, công tâm, thẳng thắn và có năng lực, đồng thời xử lý nghiêm đối với các cá nhân lợi dụng cơ hội cho lợi ích cá nhân.

13. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ An ninh, Bộ Nông lâm và Chính quyền địa phương tăng cường canh gác bảo vệ để không xảy ra việc khai thác gỗ trộm tại khu vực rừng phòng hộ và rừng nguyên sinh quốc gia. Trong trường hợp bắt gặp khai thác gỗ trộm tại khu vực trên phải có biện pháp xử lý nghiêm.

14. Nghiêm cấm các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ và các cửa khẩu khác cho phép hoặc tạo điều kiện cho việc xuất khẩu gỗ và các lâm sản quy định tại điểm 2 và điểm 3 của Chỉ thị này.

15. Giao Bộ Nông lâm nghiệp chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương, các Bộ ngành liên quan và địa phương chịu trách nhiệm, giám sát, kiểm tra thực thi nghiêm ngặt Chỉ thị này, và định kỳ báo cáo Chính phủ để giải quyết kịp thời các vấn đề xảy ra.

16. Giao các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Đô Trưởng thủ đô Viêng Chăn, Tỉnh trưởng các tỉnh nghiêm cứu, nắm chắc Chỉ thị này, khẩn trương triển khai hiệu quả theo trách nhiệm của mình. Trường hợp cấp, ngành, địa phương nào vi phạm Chỉ thị này, thì lãnh đạo cấp ngành hoặc địa phương đó chịu trách nhiệm trước Chính phủ, luật pháp và quy định hiện hành.

17. Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các chỉ thị, quyết định, thông báo và văn bản khác kể cả văn bản của Chính quyền cấp địa phương ban hành trước đây trái với chỉ thị này đều bị bãi bỏ./.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

(đã ký và đóng dấu)

 

Thong-lun Sỉ-sụ-lít

 

22/06/2016
 
 
Xuất nhập khẩu   Sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ và dân dụng  

 

 
 
Xuất nhập khẩu   Sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ và dân dụng  

 

 

Tỷ giá

EXIMBANK

 

Tỷ giá

EXIMBANK

 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CHITCHAREUNE
   Địa chỉ: Tầng 7 - Toà nhà Thatluang Plaza - Quận Saysettha - Viêng Chăn - Lào

Điện thoại: 00.856.555.15920 - 02095.5555.68  Fax: 00.856.21.264750
                        www.chitchareune.com - info@chitchareune.com

Thiết kế bởi  Tin Học - Công báo

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CHITCHAREUNE
   Địa chỉ: Tầng 7 - Toà nhà Thatluang Plaza - Quận Saysettha - Viêng Chăn - Lào

Điện thoại: 00.856.555.15920 - 02095.5555.68  Fax: 00.856.21.264750
                        www.chitchareune.com - info@chitchareune.com

Thiết kế bởi  Tin Học - Công báo