Theo Bộ Xây dựng, do bất động sản đóng băng, cắt giảm đầu tư công khiến sản lượng và nhu cầu sử dụng loại VLXD giảm đáng kể.
Bộ Xây dựng vừa có báo cáo một số kết quả chủ yếu về sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển tháng 8 và 8 tháng năm 2012 của các đơn vị trực thuộc Bộ. Theo báo cáo, giá trị sản xuất công nghiệp và VLXD (kể cả Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam) ước thực hiện tháng 8 đạt 5.491 tỷ đồng, 8 tháng ước đạt 38.590 tỷ đồng, đạt 62% so kế hoạch năm và bằng 97,7% so với cùng kỳ năm 2011. Trong 8 tháng năm 2012, do tác động tiêu cực từ sự đóng băng của thị trường bất động sản, cắt giảm đầu tư công, sản lượng sản xuất và nhu cầu sử dụng các loại VLXD đều giảm đáng kể. So với cùng kỳ năm 2011, hầu hết các nhà máy đều không sử dụng hết công suất, tồn kho tăng cao …Ước thực hiện tháng 8 sản lượng xi măng toàn ngành sản xuất đạt 3,77 triệu tấn, 8 tháng ước đạt 31,49 triệu tấn, bằng 57,3% so kế hoạch năm.
 


Nguồn: Internet


Do tình hình khó khăn chung của cả nước, đặc biệt là sự trầm lắng của thị trường bất động sản, mặt khác thời tiết tháng 8 mưa nhiều không thuận lợi cho xây dựng nên sản lượng xi măng tiêu thụ tháng 8 giảm, ước sản lượng xi măng tiêu thụ tháng 8 đạt 3,62 triệu tấn, 8 tháng sản lượng xi măng tiêu thụ ước đạt 30,58 triệu tấn bằng 55,6 % so kế hoạch năm. Năm 2012, năng lực sản xuất xi măng trong nước hoàn toàn đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ, để giảm áp lực về dư thừa công suất, các doanh nghiệp đã đầy mạnh xúc tiến tìm thị trường xuất khẩu, 8 tháng ước xuất khẩu khoảng 4,9 triệu tấn clinker và xi măng.
Về tình hình xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trực thuộc, ước thực hiện nhập khẩu tháng 8 đạt khoảng 28,7 triệu USD. Tính chung 8 tháng năm 2012 ước đạt 242,6 triệu USD, bằng 57,6% so với kế hoạch năm. Nhập khẩu chủ yếu vẫn là máy móc thiết bị. Trong khi đó, xuất khẩu tháng 8 năm 2012 đạt khoảng 12 triệu USD, 8 tháng năm 2012 ước đạt 110,7 triệu USD, bằng 53 % so với kế hoạch năm.


Sơn Hà (tổng hợp)

buildviet.info

 

24/09/2012
 
 
Xuất nhập khẩu   Sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ và dân dụng  

 

 
 
Xuất nhập khẩu   Sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ và dân dụng  

 

 

Tỷ giá

EXIMBANK

 

Tỷ giá

EXIMBANK

 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CHITCHAREUNE
   Địa chỉ: Tầng 7 - Toà nhà Thatluang Plaza - Quận Saysettha - Viêng Chăn - Lào

Điện thoại: 00.856.555.15920 - 02095.5555.68  Fax: 00.856.21.264750
                        www.chitchareune.com - info@chitchareune.com

Thiết kế bởi  Tin Học - Công báo

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CHITCHAREUNE
   Địa chỉ: Tầng 7 - Toà nhà Thatluang Plaza - Quận Saysettha - Viêng Chăn - Lào

Điện thoại: 00.856.555.15920 - 02095.5555.68  Fax: 00.856.21.264750
                        www.chitchareune.com - info@chitchareune.com

Thiết kế bởi  Tin Học - Công báo